• goldenblitz creative

Tìm hiểu về Pathfinder trong Illustrator

Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Pathfinder trong Illustrator Pathfinder là gì? Pathfinder một công cụ nhanh và hiệu quả nhất để thao tác các đường dẫn (Path) và hình dạng (Shape), cung cấp cho bạn rõ ràng về kết quả của từng hành động. Nó giúp tạo ra những hình dạng phức tạp nhờ vào các hình dạng xếp chồng lên nhau. Đến cuối của hướng dẫn này, bạn sẽ nắm bắt cơ bản về công cụ này, và có thể phát triển và kết hợp các kỹ năng này vào quy trình làm việc của riêng bạn.

Làm việc với Pathfinder Để hiển thị Pathfinder, bạn phải đến cửa sổ Window > Pathfinder để làm nó xuất hiện.

Đầu tiên trong nhóm lệnh Shape ModeUnitet, sẽ kết hợp tất cả các đối tượng được chọn thành một hình dạng duy nhất lớn hơn.

Thứ hai trong nhóm lệnh Shape ModeMinus Front, nó cho phép bạn sử dụng bất kỳ đối tượng nào ở trên để tạo ra một phần cắt từ bên dưới.

Tùy chọn thứ ba là Intersect, sẽ tạo ra một hình dạng mới bằng cách sử dụng các phần chồng lên của các đối tượng đã chọn.

Cuối cùng, đó là nhóm lệnh Exclude, thay vì loại bỏ bất kỳ phần không chồng lên nhau và giữ lại phần không trùng lắp của các đối tượng


4 lượt xem0 bình luận