• goldenblitz creative

3D Inspiration: Những tác phẩm đầy cảm hứng về Illustration và Animation 3D

3D đang là một trong những xu hướng thiết kế ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong một vài năm gần đây. Đồ họa và hoạt hình 3D hiện được tích hợp rộng rãi vào các trang web và các màn hình di động, các sản phẩm và video thương hiệu, các tài liệ quảng cáo và tiếp thị.


Để minh chứng cho sự phổ biến của 3D trong những năm gần đây, chúng tôi đã tổng hợp một bộ sưu tầm các thiết kế 3D đẹp mắt và đầy sáng tạo mà bạn có thể tham khảo.


3D illustration of a workspace by


The consistent collection of monochrome 3D illustration by


3D graphics for the project Otter Planet by


Original 3D illustration in the monochrome palettes by


Stunning low poly worlds by


Fan character in 3D designed by


3D art exploration by


Another lovely work setup in the 3D illustration by


Apple Chinese New Year by


Awesome low-poly animals in 3D art by


3D anination off a beautiful bathroom interior illustration by


Geometric 3D animation on driving lessons theme by


A piece of 3D art with music vibes by


Catchy and cute 3D graphics and animation for app onboarding by Tubik


A pack of attractive and trendy 3D arts by for Google Partners project


Hellboy's morning coffee in the 3D illustration by


13 lượt xem0 bình luận