• goldenblitz creative

20 ý tưởng thiết kế Logo sáng tạo của tuần

Đã cập nhật: 14 Th10 2020

Dưới đây là 20 ý tưởng thiết kế Logo sáng tạo của tuần trước được tổnfatkung hợp bởi Muzli.


SPARK by Floris Voorveld - Blitz Creatives
SPARK by Floris Voorveld - Blitz Creatives
Owl Logo by Lelevien - Blitz Creatives
Owl Logo by Lelevien - Blitz Creatives
Legency logo desig by Milos Bojkovic - Blitz Creatives
Legency logo desig by Milos Bojkovic - Blitz Creatives
PK Monogram — Personal Branding by Spectre - Blitz Creatives
PK Monogram — Personal Branding by Spectre - Blitz Creatives
W Letter — Logo Design by Elif Kameşoğlu - Blitz Creatives
W Letter — Logo Design by Elif Kameşoğlu - Blitz Creatives
Deer+Fox logo 2 by Sriam Sammy - Blitz Creatives
Deer+Fox logo 2 by Sriam Sammy - Blitz Creatives
Reelplay by Ahmed creatives - Blitz Creatives
Reelplay by Ahmed creatives - Blitz Creatives
Joyfit Logo by Jim Leszczynski - Blitz Creatives
Joyfit Logo by Jim Leszczynski - Blitz Creatives
g / globe by Dan Fleming - Blitz Creatives
g / globe by Dan Fleming - Blitz Creatives
hublu brand identity by Sergio Joseph - Blitz Creatives
hublu brand identity by Sergio Joseph - Blitz Creatives
Portsmere Construction — New Logo Design by Connor Fowler (.com) - Blitz Creatives
Portsmere Construction — New Logo Design by Connor Fowler (.com) - Blitz Creatives
Modem Flowish Logo by Tistio - Blitz Creatives
Modem Flowish Logo by Tistio - Blitz Creatives
Rooster Coffee by Burak Bai - Blitz Creatives
Rooster Coffee by Burak Bai - Blitz Creatives
Speak by Logorilla - Blitz Creatives
Speak by Logorilla - Blitz Creatives
modem S letter logo design for samop by Eashin Arafath - Blitz Creatives
modem S letter logo design for samop by Eashin Arafath - Blitz Creatives
Chicken To Go! by Alex Anderson - Blitz Creatives
Chicken To Go! by Alex Anderson - Blitz Creatives
Bird by David Dreiling - Blitz Creatives
Bird by David Dreiling - Blitz Creatives
Lifter by Martin Corbo - Blitz Creatives
Lifter by Martin Corbo - Blitz Creatives
ChickenNine by SPG MARKS - Blitz Creatives
ChickenNine by SPG MARKS - Blitz Creatives
A | Logo desig by Oleg Coada - Blitz Creatives
A | Logo desig by Oleg Coada - Blitz Creatives

1294 lượt xem0 bình luận